Zapisy i ceny/ Sign up

Witaj, 

nazywam się Anna i to ja będę odpowiadać na twoje wiadomości. Jeśli masz pytania lub chcesz się zapisać – wyślij do nas maila. Adresy dostępne to festival@afrodancefestival.pl lub office@afrykanskaszkola.pl

Udział w warsztatach tanecznych i bębniarskich jest płatny. Fundacja African Roots jest organizacją non-profit. Twoje opłaty za warsztaty przekazane są w całości na koszty związane z organizacjś Festiwalu, na które składają się m.in wynagrodzenie artystów, tancerek i bębniarzy, bilety lotnicze i zakwaterowanie dla naszych gości, koszty wynajęcia sali tanecznej. Mam nadzieję, że w tym roku uda się uzbierać dostateczną ilość funduszy z waszych opłat za bilety, by móc zrealizować dodatkowo pokazy i imprezy towarzyszące. Proszę, przeczytaj uważnie poniższe wskazówki co do warunków uczestnictwa w warsztatach.

Zgłoszenie na festiwal jest dwuetapowe:

 • Najpierw prosimy o wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: festival@afrodancefestival.pl, gdzie prosimy o podanie typu karnetu, jaki wybraliście i podanie imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu.
 • Po potwierdzeniu przez nas dostępności miejsc, należy przeznaczyć cegiełkę na podane niżej konto lub osobiście i przesłać nam oświadczenie o zaakceptowaniu regulaminu. Cegiełki pozwolą nam pomóc sfinansować koszty festiwalu, twój wkład finansowy jest bardzo ważny dla istnienia naszego festiwalu, za co bardzo dziękujemy.
  FUNDACJA AFRICAN ROOTS   75 1140 2017 0000 4002 1302 7468

Zanim zdecydujesz się na zapis, prosimy przeczytaj uważnie Warunki Uczestnictwa poniżej!

Rodzaj karnetu  CENA DO 15.08.2017 CENA DO 30.08.2017 CENA DO 10.10.2017
FULL PASS – TANIEC/DANCE

199 PLN

250 PLN 290 PLN
1 warsztat/ 1 CLASS 40 PLN 50 PLN 60 PLN

Warunki Uczestnictwa:

Niniejsze warunki uczestnictwa dotyczą 7 festiwalu Afro Revolution, zwanego dalej Festiwalem, organizowanego przez Fundację African Roots , zwaną dalej Organizatorem.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest imienne zgłoszenie mailowe i uiszczenie opłaty za wybraną formę karnetu na konto Organizatora podane powyżej, zgodnie z obowiązującą dla danego terminu tabelą cen.
 2. Organizator nie wysyła potwierdzenia zaksięgowania wpłaty na koncie. W razie potrzeby wystawienia faktury, prosimy zgłosić to w ciągu najpóźniej w terminie 14 dni od wpłaty.
 3. Zapisując się na warsztaty festiwalowe Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.
 4. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu na listę decyduje kolejność wpłat.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku festiwalowych zajęć i składzie zaproszonych Artystów, starając się jednak aby zachować podobny standard wydarzenia. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnych informacji na tej stronie.
 6. Zajęcia z instruktorami zagranicznymi będą prowadzone w języku angielskim lub francuskim.
 7. Filmowanie i fotografowanie jest ZABRONIONE podczas trwania zajęć i wykładów, można to robić po zajęciach i jedynie za zgodą prowadzącego. Zdjęcia i Filmy wykonywać będą uprawnieni fotografowie.
 8. Organizator nie zwraca pieniędzy za opłacone rezerwacje. Nieobecność na zajęciach lub imprezach towarzyszących nie upoważnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy. W razie niemożności osobistego wykorzystania zakupionego karnetu można przekazać go osobie trzeciej, prosimy jednak o poinformowanie Organizatora o zmianie.
 9. Niestosowne zachowanie na warsztatach lub imprezach towarzyszących lub niestosowanie się do niniejszych Warunków Uczestnictwa może skutkować wyproszeniem Uczestnika z zajęć / imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
 10. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem Warunków Uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 11. Po dokonaniu rezerwacji miejsca, czyli wykupieniu karnetu nie będzie można dokonywać zwrotów. Prosimy o rozważny zakup. Karnety można odsprzedawać osobom trzecim, po potwierdzeniu zmian danych uczestnika Imprezy u Organizatora
 12. Wchodząc na salę, użytkownik wyraża zgodę na włączenie do zdjęć i nagrań wideo dokonanych podczas imprezy oraz ich późniejszego wykorzystania w kronikach filmowych, prezentacji internetowych, materiałach promocyjnych, reklamy i umieszczenie na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację African Roots.
 13. Opłaty za warsztaty przeznaczone są w całości na sfinansowanie kosztów organizacji Festiwalu.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *